Dokumendi- ja arhiivihalduse alased koolitused, konsultatsioonid otse koolitajalt!

Organisatsioonisisesed koolitused, teemad: 
  • Dokumendi- ja arhiivihalduse korraldus
  • Valdkonda reguleerivad õigusaktid
  • Dokumendisüsteemi loomine (organisatsioonisisene töökorraldus)
  • Erinevate dokumentide loomine (kirjad, sh e-kirjad, organisatsioonisisesed õigusaktid jt)
  • Koosolekud, protokollimine.

Koostöös partneritega pakume eraõigusalaseid koolitusi. 

Küsi julgesti - janne.kerdo@mail.ee või telefonil 502 4074